Enamasti paigaldatakse pinglagi viimases remondijärgus. Pinglae montaaž võtab aega kõige enam ühe päeva,  töö kestus sõltub töö raskusastmest. Geomeetriliselt keerulise ehitusega ruum ja tavalisest suurem nurkade arv pikendavad tööle kuluvat aega

1. Ruumi perimeetris paigaldatakse soovitud kõrgusele profiil, kuhu kinnitatakse hiljem pinglagi.

2. Valgustite ja teiste laest läbitoodavate elementide jaoks paigaldatakse aluslae külge konstruktsioonid ning tuuakse need pinglaega ühele tasemele.

3.Seejärel kinnitatakse pinglagi nurkadest.

4. Edasi soojendatakse pinglagi soojapuhuri abil vajaliku temperatuurini. Pole vaja karta, et tõusnud toatemperatuur mõjuks mööblile, akendele, ustele või toataimedele halvasti.

5. Pinglae materjal muutub elastseks, see tõmmatakse pingule ja fikseeritakse spetsiaalsete spaatlite abil profiilile. Jahtudes võtab lagi lõpliku vormi.

6. Järgnevalt määratakse kindlaks valgustite asukohad ning vastavalt neile tehakse pinglae materjalisse avad. Paigaldatakse valgustid või muud elemendid.

7.Juhul, kui toalakke on paigaldatud keskküttetoru, toru mähitakse.

8. Vajadusel paigaldatakse dekoratiivne (maskeeriv) lint, mis varjab ära seina ja lae vahelise prao.

Lagi on valmis!